Aktiviteter / På Nekselø

På Nekselø

Fototurfoto

Se Nordøen ved hjælp af fotos der guider.

Centret har udarbejdet en fototur, hvor man finder vej ud fra farvefoto. Det gælder om at finde det viste kendemærke i virkelighedens landskab. Det er god iagttagelsestræning!

Download aktivitetsblad som PDF-fil.

naturturNaturtur

Nekseløs flora er meget rig. Der findes mange forskellige flotte planter, og nogle af dem er tilmed ret sjældne - og giftige!

At kende den ene plante fra den anden kan ofte være svært.

Plantebøger kan være en hjælp for nogen, men på centret er der også en fotobog med de hyppigst forekommende planter på Nekselø.

Download aktivitetsblad som PDF-fil.

Web: Mads Bidstrup