Om os / Nexere

Nexere

Arbejde på centret er centreret omkring dels udlejning (herunder også aktivitetsudvikling) og dels arbejdsopgaver (vedligehold, nybyg etc.). Derudover kommer ledelsens administrative/organisatoriske arbejde.
 
Udlejningen ligger dels i weekenderne i forsommeren, i sommerferien og i sensommeren.
De fire udlejningsperioder i sommerferien er Nekselø Spejdercentrets primære aktivitet. Her kommer op til 100 spejdere med deres ledere og slår deres telte op på vores to lejrpladser. Hver periode har et tema, der sammensættes fra år til år. Det er teamets opgave at hjælpe spejderne med praktiske gøremål, med igangsætning af visse aktiviteter, samt med at gøre deres for at hele lejren kommer til at fungere sammen - gerne med det endelige mål, at alle tager fra Nekselø med fornemmelsen af, at de har været sig selv og samtidig en del af noget større. Dét er i Nekselø Spejdercenters optik en af vores fornemmeste opgaver.
Centret yder et tilskud ved deltagelse i afvikling af udlejning.
Ved deltagelse i udlejning kræves udfyldelse af ledererklaring og indhentning af børneattest iht. DDS's regler.
 
Centret ligger på en gammel nedlagt gård, som lejes ud af familien Øst Hansen, der selv bruger stuehuset som sommerhus. Centret står for vedligehold af de lejede bygninger, hvilket almindeligvis bliver klaret på en til to arbejdsweekender om året. Dertil kommer eventuelle større projekter (eg. ombygninger), der laves som separate arbejdsuger.
Centret yder som udgangspunkt et tilskud ved deltagelse i arbejdsweekender/-uger.
 
Centrets ledelse består af omkring 10 nexere, hvis opgave er at organisere de formelle og administrative opgaver, der er ifbm et spejdercenters virke. Ledelsen vælges på den årlige centersamling.
 
Det årlige nexerkontingent er 75 kr. Dertil kommer medlemskab af et registreret spejderkorps (eller FDF), hvis man ønsker deltagelse i udlejning. Nexerkontingentet giver adgang til løbende informationer vedr. Nekselø Spejdercenter, berettiger til tilskud ved deltagelse i aktiviteter, samt giver stemmeret ved den årlige centersamling.
 
For yderligere information samt tilmelding kontakt centerleder, Mads Bidstrup (klik her for kontaktformular).

Nexerne er delt ind i fire kategorier: Banden, Sjakket, Aktiverne og De Interesserede.

 

Banden

Banden varetager udlejningen. Det være sig både sommerperioder og weekendvagter. Alle som er med i Banden skal have udfyldt en leder-/hjælpererklæring samt være medlem at DDS (eller et andet spejderkorps).

Banden repræsenteres af centerlederen.

 

Sjakket

Sjakket er arbejdsholdet. De hjælper til med planlagte arbejdsopgaver eller hvis der pludseligt skulle opstå en situation, der trænger til akut løsning. Det er også Sjakket, der står for åbne- og lukkeweekender.

Sjakket repræsenteres af arbejdsformanden.

 

Aktiverne

Aktiverne er aktivitetsudvalget. De står for udarbejdelsen af nye aktiviteter, samt opdatering af de eksisterende.

Aktiverne repræsenteres af aktivitetsformanden.

 

De Interesserede

De interesserede er i grunden en lidt fjollet kategori, da alle nexere falder ind herunder! Denne brede skare giver mulighed for, at nexere, der har interesse i centret, kan være med og holde sig ajour, uden at skulle melde sig ind i en arbejdsgruppe.

 

Hvordan bliver jeg nexer?

Vil du gerne være nexer, da kontakt gerne centerlederen.

Man kan som nexer selvfølgelig godt melde sig bredt under flere grupper!

Der opkræves et årligt kontingent på 75 kr. for at være medlem af Nekselø Spejdercenter.

Web: Mads Bidstrup